تارنمای ما به هيچ حزب يا گروه خاصی وابسته نيست و يگانه هدف ما کمک به همبستگی بيشتر است، برای اين منظور به ما بپيونديد

چو ايران مباشد   تن من مبــــاد
 
NEW WEBSITE:  http://www.freedomforiranians.tk

Saturday, March 27, 2004

بیانیه اعلام موجودیت شورای همبستگی وبلاگهای سیاسی

http://shoham.blogspot.comبه
نام خدای آزادی و انصاف
وبا درود به روان پاک تمامی شهدای راه آزادی و آبادی ميهندر مقطع حساس
کنونی که فضای سياسی ايران در حالت شناور و متغيری به سر ميبرد٬ نياز به سازماندهی
نيروهای آزادانديش ومبارزين راه آزادی وطن بسيار ضروری به نظر ميرسد. بر همگان
آشکار و مبرهن است که چشم انداز فردای ايران روشن خواهد بود در صورتی که امروز به
درستی حرکت کنيم و با همبستگی تمامی آزاديخواهان٬ به نبرد استبداد و مستبدين برويم.

در اين شرايط حساس٬ شورای همبستگی وبلاگهای سياسی با هدف آگاهی بخشی و مکانيزه کردن
مبارزات آزاديخواهانه ايرانيان بر پايه اطلاع رسانی نرم افزاری و ضمن احترام به
مقدسات٬ عقايد و باورهای همه اقوام واتباع ايرانی موجوديت خود را اعلام می کند و با
افتخار گام در راه مبارزه با استبداد می نهد تا با عبور از استبداد٬ بستر آزادی و
دموکراسی را برای ساختن ايرانی در شان و منزلت ملت آزاديخواه و با فرهنگ ايران
فراهم نمايد.

معتقديم که برهه کنونی بسيار سرنوشت ساز است. بر اين باوريم که مقطع حاضر می تواند
به نقطه عطف مبارزات ملی تبديل شود و اين را ممکن نمی دانيم مگر با خبر رسانی صحيح
به نيروهای مبارز و سازماندهی معقولانه مبارزات آنها در مسير عبور از استبداد.

اميدواريم در راهی که برگزيده ايم ثابت قدم باشيم و با مدد از خدای آزادی و انصاف٬
تا خشکاندن کامل ريشه های استبداد٬ انحطاط٬ عوامفريبی و جهالت و قطع دستانی که در
طول ساليان اخير با سپر قرار دادن دين و مقدسات ضمن به سخره گرفتن اعتقادات ملت٬
حکم عقب ماندگی ايران و ايرانی را امضا کرده است٬ از پای ننشينيم.

قطعاً در اين راه پر نشيب و فراز دست همه ايرانيان آزاد انديش٬ مبارز٬ آزاده و آگاه
را به گرمی می فشاريم و از همه آزاديخواهان و روشنفکران صميمانه می خواهيم که با
پيوستن به رود خروشان همبستگی٬ دست در دست هم آتش استبداد را برای هميشه در اين مرز
و بوم خاموش نماييم.
جاويدان باد خاک ايران    سرفراز باد نام ايرانشورای همبستگی وبلاگ های سياسی


يکشنبه۲ فروردين ماه ۱۳۸۳ خورشيدی

۲۱
 مارس ۲۰۰۴ ميلادی


Freedom For IRAN | 12:24 PM |<FORFREEIRAN@Yahoogroups.com>
در اين وب لاگ افراد مختلف با نظريات گوناگون مطلب مي نويسند ، لذا هر شخص فقط مسوُول گفته هاي خويش است، اگر اعتراضي وارد است ، خواهشمنديم به خود نويسنده منتقل نماييد


Friday, February 20, 2004


با تحريم انتخابات فرمايشی رژيم صدای آزاديخواهی ملت را به گوش جهانيان برسانيم

Freedom For IRAN | 10:24 AM |<FORFREEIRAN@Yahoogroups.com>
در اين وب لاگ افراد مختلف با نظريات گوناگون مطلب مي نويسند ، لذا هر شخص فقط مسوُول گفته هاي خويش است، اگر اعتراضي وارد است ، خواهشمنديم به خود نويسنده منتقل نماييد


Wednesday, February 18, 2004

بنام خداوند ايران و خداوند عشق

روز جمعه يکم اسفند ماه ملت بزرگ و آگاه ايران با تحريم انتخابات فرمايشی رژيم بار
ديگر به جهانيان ثابت خواهند کرد که استبداد حاکم بر ايران مشروعيت مردمی ندارد و
جهانيان بدانند که هر گونه معامله با اين رژيم ضد ميهنی در آينده آزاد ايران از
اذهان مردم زجرکشيده ما پاک نخواهد گرديد. رژيم ديکتاتوری حاکم بر ايران هنوز شکست
سنگين خويش را در انتخابات شوراها فراموش نکرده است و حال با گذشت قريب يکسال از
آنروز فرخنده حماسه ای ديگر در راه است، تحريم انتخابات و نه به جهموری اسلامی

ملل بزرگ جهان در راه رسيدن به دموکراسی و مردم سالاری حقيقی راه دراز و پر فراز و
نشيبی را پيموده اند، راهی که عموماً در سايه نافرمانی مدنی و به عبارتی ساده تر نه
گفتن به خواسته های ديکتاتور به موفقيت رهنمون گرديده است، ملت بزرگ ايران خوب می
داند که در شرايط حساس کنونی که رژيم ضد مردمی حاکم برای ارضای خواستهای جاهلانه
خويش -و اهداف تروريستی- در پی دستيابی و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی است هر
گونه حمايت از رژيم و حضور در نمايشهای آن ممکن است تبعاتی جبران ناپذير در پی
داشته باشد. تجربه جنگ هشت ساله و خسارات شديد ناشی از آن را فراموش نکنيم، پتانسيل
عظيمی که در جنگ از دست داديم -اعم از نيروی انسانی و اهرمهای اقتصادی و... - می
توانست در اين روزهای سخت ياريگر ايراندوستان واقعی در عرصه های سازندگی باشد

دوستان عزيز از هر انديشه و تفکر، باور کنيد مجلس هفتم هم مانند دوره های قبل اسير
تفکر واپسگرايان خواهد بود پس چه تفاوتی می کند اصلاح طلب باشد يا اقتدارگرا؟ چپ
باشد يا راست؟ و... من اميدوارم دوستان عزيزی که باور قلبی به رژيم دارند ولو برای
يکبار هم که شده از ديدی بی طرفانه -بدون تعصب- به عملکرد دو دهه اخير جمهوری
اسلامی بنگرند و اگر به اين باور رسيدند که اين رژيم در راستای موفقيت ملت گام بر
نمی دارد به صف ميهندوستان در اعتلاف تحريم بپيوندند و در غير اينصورت چه درست چه
غلط ما به عقيده آنها احترام می گذاريم و فقط از درگاه خداوند بزرگ آرزو می کنيم که
اگر راه ما راه راست است آنها را نيز به راه ما هدايت فرمايد و در غير اينصورت لطفش
را در اين مورد از ما دريغ نگرداند

به اميد آزادی و دموکراسی واقعی در سرتاسر گيتی

زنده باد مخالف من

پاينده ايران

ارادتمند شما،   آريا ايرانی

Freedom For IRAN | 11:12 PM |<FORFREEIRAN@Yahoogroups.com>
در اين وب لاگ افراد مختلف با نظريات گوناگون مطلب مي نويسند ، لذا هر شخص فقط مسوُول گفته هاي خويش است، اگر اعتراضي وارد است ، خواهشمنديم به خود نويسنده منتقل نماييد


Friday, February 13, 2004

تهيه كنندگان برنامة هويت در لباس رد صلاحيت شدگان!

آقاي طبرزدي، نوشتة ارسالي شما را از زندان جمهوري اسلامي خواندم. عجب و دست
مريزاد. آيا روزهاي مقاومت شما همگي خلاصه در پيوستن يا عدم پيوستن جماعتي از ميان
مجلس شوراي اسلامي بايد شود؟

نكند به انتظار پيوستن افرادي از شوراي اسلامي نشسته بوديد تا فرياد اعتراض ملت را
سردهيد؟ آيا هر فردي به خودي خود ناتوان از گفتن يك نه قاطع و محكم به اين نانظام
استبداد مذهبي است كه بايست كوري عصاكش كوري ديگر شود.

آخر زبانم لال شما كه به عنوان يك مبارز مقاوم پا به اين ميدان گذارديد چطور مي
توانيد در واپيسين ساعات مانده به اجراي انتخاباتي كه خود نيز آن را فرمايشي مي
دانيد شيره و نتيجة مبارزات خود و گروه خويش را يكباره در اين بزنگاه در كسب آبرو و
اعتبار افرادي از قبيل احمد پورنجاتي ها و محمد نعيمي پور ها بدانيد. نكند شما
ايشان را نمي شناسيد و من دور از وطن با هزار و يك تصور و انديشه بايست مبهوت بازي
تحصن اين جماعت گردم و دست آخر با دانستن نكاتي اساسي پي به اين بازي خطرناك اين
جماعت زالو صفت گردم.

هموطن، افرادي كه در طي اين سالها به رياست كميسيون فرهنگي! مجلس شوراي اسلامي و
سردبيري ياس نو ملبس گرديدند و برتر از اينها در كميسيون اصل نودشان! نيز عضويت
يافتند مگر همان مجريان و تهيه كنندگان نمايش "هويت" نيستند؟ مگر همين آقايان با
استفاده از خاموشي و رنگ و ريا اين سنوان داعية رسيدگي به حقوق ملت را نداشتند؟
نكند اين بازي تحصن گردش بازي ميان از ما بهتران اين حكومت خشونت و قتل بوده كه
گاهي بر حسب اقتضا بر پاشنة در جنابي مانند خاتمي گشته و با كمك قلم به مزدان و
مستخدمان خوش رقص بي جيره و مواجبش لوت هر واقعيتي را در پي داشت و امروز با حركت
تحصن و رد صلاحيت شدن در واقع نشاني باشد كه آي مردم بدانيد و آگاه باشيد اين حكومت
با ما نيست! و ما در پي اصلاح و زبانم لال شايد تغيير هم باشيم.

اي واي بر ما كه كوركورانه در قعر تاريكي دزد و دشمن را همراه و يارمان مي كنند و
زماني مي فهميم كه ديگر آبها از آسياب افتاده.

سايه سعيدي سيرجاني


Freedom For IRAN | 10:04 PM |<FORFREEIRAN@Yahoogroups.com>
در اين وب لاگ افراد مختلف با نظريات گوناگون مطلب مي نويسند ، لذا هر شخص فقط مسوُول گفته هاي خويش است، اگر اعتراضي وارد است ، خواهشمنديم به خود نويسنده منتقل نماييد